Vzťahy a rodinaNávrh žiadosti o rozvod – všetko, čo musí obsahovať

Návrh žiadosti o rozvod – všetko, čo musí obsahovať

Rozvod určite môžeme smelo zaradiť medzi udalosť, ktorej by sa každý z nás chcel vyhnúť. Toto želanie si však nie je schopný splniť každý, a život nám častokrát pripraví súbor nástrah, ktoré v konečnom dôsledku k rozvodu počas manželstva povedú. Okrem emočnej a citovej ujmy, je však dobré vedieť, ako sa so žiadosťou o rozvod popasovať aj formálne.

Podávanie žiadosti o rozvod vie byť pomerne zdĺhavým byrokratickým procesom, ktorým je však nevyhnutné prejsť, ak ste sa po zvážení všetkých možností rozhodli podstúpiť.

Návrh na rozvod je nutné podať na miestnom súde

Samotný návrh na rozvod je potrebné podať na miestnom súde. Jednať by sa malo o miestny súd v lokalite, kde mal manželský pár evidované bydlisko. Ak sa už jedna strana stihla z danej obce odsťahovať, do úvahy sa berie posledné známe spoločné bydlisko, kde ostal žiť jeden z páru. Formálne všetky byrokratické a oficiálne náležitosti v rámci žiadosti o rozvod ošetruje paragraf 92 v Civilnom mimosporovom poriadku.

...

Aké náležitosti musí návrh na rozvod obsahovať?

Návrh na rozvod sa skladá z niekoľkých rozvodových dokumentov. V skratke sa jedná o hlavnú časť dokumentácie – žiadosť o rozvod, a k tomu prislúchajúci súbor súvisiacich dokumentov. Pred podaním žiadosti so všetkými príslušnými sprievodnými dokumentami, odporúčame pre zamedzenie prípadných nezrovnalostí, žiadosť konzultovať s právnikom alebo notárom.

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov chcete odborným konzultáciám vyhnúť, určite si aspoň „od oka“ spravte skúšku správnosti prostredníctvom vyplnených vzorov návrhu z internetu.

Konštrukcia dokumentu žiadosti o rozvod obsahuje nasledovné náležitosti:

 • Hlavičku s názvom a adresou okresného súdu, na ktorom sa žiadosť podáva
 • Dátum a miesto podania žiadosti
 • Osobné údaje o navrhovateľovi
 • Osobné údaje o odporcovi
 • Hlavný skelet návrhu (podľa paragrafu 22, Zákona o rodine) popisujúcim detaily o uzavretí manželstva, spolunažívaní a odôvodnení návrhu na rozvod
 • Časť zhrňujúca dôkazy – sobášny list, rodné listy maloletých, doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov
 • Časť výsluchu účastníkov

Ako už je možné vyčítať aj z bodov vyššie, k vyplnenej žiadosti návrhu na rozvod musíte zahrnúť aj dôkazné dokumenty.

 • Sobášny list
 • Rodné listy detí (ak ste ich vo vašom manželstve mali)
 • Doklady dokazujúce majetkové pomery manželov
 • Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov (z mestského úradu)

V prípade neplnoletých a nezaopatrených detí, je potrebné úradne určiť a špecifikovať návrh následnej starostlivosti. Ide o detaily či deti budú zverené do starostlivosti výlučne jedného z manželov, alebo pôjde o striedavú starostlivosť. Táto časť musí obsahovať aj podrobnosti týkajúce sa výšky alimentov.

Kam sa návrh odosiela?

Po zhromaždení a korektnom vyplnení všetkých potrebných formálnych náležitostí, sa návrh posiela na príslušný súd. Platí, že návrh je potrebné odoslať v dvoch formách. Pokiaľ je súčasťou rozvodu aj časť týkajúca sa detí a starostlivosti, je potrebné poslať až tri formy. Tretia forma sa týka pracovníka zastupujúceho maloleté deti počas konania na súde.

Nezabudnite na poplatky spojené s rozvodom

Proces rozvodového konania so sebou okrem času a množstva energie so sebou nesie aj určité finančné náklady. Okrem súdnych poplatkov – kolkov, pri odosielaní návrhov a príslušných dokumentov, máme na mysli napríklad aj prípadnú platbu za služby rozvodových právnikov.

Zatiaľ čo súdny poplatok v súvislosti s podaním návrhu žiadosti o rozvod atakuje hranicu do 70 eur (v závislosti od formy podania), pri právnikovi sa môže suma vyšplhať o niečo vyššie. Priemerná hodinová sadzba za hodinovú konzultáciu s rozvodovým právnikom je v rozmedzí 50-70 eur. Samozrejme záleží od konkrétneho právnika, akým spôsobom si za svoje služby účtuje poplatky – či ide o úkolovú, alebo časovú sadzbu.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Ďalšie články

Tipy ako pomôcť deťom rozpoznávať a zvládať svoje emócie a rozvíjať ich emocionálnu inteligenciu

Emocionálna inteligencia (EQ) je súbor zručností, ktoré nám umožňujú vnímať, chápať a zvládať vlastné emócie a emócie druhých. Prečo je dôležité budovať EQ u detí? U...

Prečo je dojčenie najlepšia voľba a ako na to?

Dojčenie je nielen prirodzený spôsob výživy pre novorodeniatka, ale aj dôležitý moment pre väzbu medzi matkou a dieťaťom. Okrem toho má dojčenie mnoho ďalších...

Buduje dobré vzťahy medzi súrodencami vďaka veselej atmosfére. Ako na to?

Smiech je liek a rodina s humorom je šťastná rodina. To je motto, ktoré by si mala zapamätať každá domácnosť s deťmi. Humor a...

Pestovanie exotického ovocia v domácich podmienkach a ich využitie v kuchyne

Pestovanie exotického ovocia v našich podmienkach sa stáva čoraz viac obľúbenejšou aktivitou nielen pre mnohých pestovateľov, ale aj pre kulinárov, ktorí milujú netradičnúj kuchyňu....