Vzťahy a rodinaVýživné na deti: koľko, kedy, a čo keď neplatí?

Výživné na deti: koľko, kedy, a čo keď neplatí?

V našej online poradni právnika ste sa v rokoch 2009-2013 najviac pýtali na otázky ohľadom výživného na deti. Zoznam najčastejších otázok sme pre vás zozbierali spolu s odpoveďami právnika JUDr. Milana Ficeka.

Otázka: Chcela by som sa spýtať či mám nárok žiadať výživné na dieťa od svojho priateľa, ktorý je v rodnom liste dieťaťa v kolónke ,,meno otca“. Ak áno, približne akú výšku môžem žiadať, pokiaľ zarába mesačne 450-500 euro. Ďalej by som sa chcela spýtať, či mám nárok ja sama na príspevok, nakoľko nie som zamestnaná a pri mesačnom bábätku sa to ani nedá.“

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Návrh na súd na určenie výživného môžete podať proti otcovi, ktorý je zapísaný v rodnom liste dieťaťa. Výška výživného závisí nielen od jeho príjmu, ale aj od veku dieťaťa, nákladov na dieťa, jeho a Vašich výdavkov a iné. Takto nie je možné určiť výšku výživného. Spočítajte si všetky výdavky, rozdeľte si ich do kategórií (strava, oblečenie a obuv, bývanie, hygiena, lekárska starostlivosť, kultúra a iné). Tieto výdavky potom predložte súdu a požadujte takú sumu, ktorá Vám postačí na to, aby dieťa zdieľalo životnú úroveň otca.

...

Otázka: Môj exmanžel bol rok v base, neplatí vôbec už 6 rokov, tak sme dlho aj rozvedení. Je to aj na exekúcii dva roky, ale ja stále nemám žiadne peniaze. Čo mám robiť?

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Obráťte sa na úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo svojom okolí, môžete ich požiadať o tzv. náhradné výživné, ktoré Vám bude vyplácať štát a ktorý si následne toto výživné od otca vymôže.

Otázka: „Chcela by som sa opýtať, či oprávnená osoba (plnoleté dieťa), ktorá ukončila VŠ štúdium II. stupňa môže/musí podať návrh na zrušenie výživného? Predpokladám, že ukončením VŠ štúdia otcovi zanikla jeho vyživovacia povinnosť voči mne, ale on žiadny návrh na zrušenie nepodal a vypláca ho ďalej. Pretože, ak tomu správne rozumiem – keď návrh na zrušenie podá (možno aj o rok), tak ja mu budem musieť spätne vrátiť peniaze, ktoré mi vyplatil, lebo mne vzniklo bezdôvodné obohatenie….preto by som to chcela vyriešiť, čím skôr a prípadne podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Dospelé dieťa nemusí podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Zákon to neukladá. Pokiaľ bolo výživné určené súdom, je potrebné zrušiť vyživovaciu povinnosť taktiež súdom. Vyživovacia povinnosť nezaniká ukončením štúdia. Pokiaľ by otec podal návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti, zrušenie môže žiadať najskôr od podania žaloby, nie k skoršiemu dátumu do minulosti (to platí pri plnoletom dieťati). Pokiaľ nepodá žalobu na súd, Vy ako dieťa sa bezdôvodne neobohacujete. Podanie žaloby ešte neznamená, že môže rodič prestať platiť výživné. Výživné musí platiť do doby, dokedy nebude rozhodnutie právoplatné. Pokiaľ by napríklad súdne konanie trvalo 6 mesiacov a otec by žiadal zrušiť výživné k najskoršiemu možnému termínu, t.j. k podaniu žaloby, a súd by mu vyhovel, vrátili by ste mu iba výživné vyplatené od podania žaloby do rozhodnutia. Ak teda podá žalobu, zaplatené výživné si odkladajte, aby ste mu mali z čoho vrátiť peniaze.

Otázka: Môj 16 ročný syn z prvého manželstva sa bohužiaľ rozhodol, že bude bývať s bývalým manželom .Ja som druhýkrát vydatá /exmanžel tiež/, som na MD s 19 mesačnou dcérkou. Bude súd brať pri výpočte výživného len môj materský príspevok, alebo aj príjem môjho terajšieho manžela? Bývalý manžel má tiež jedno dieťa, ale popri zamestnaní si ešte privyrába natáčaním svadieb, samozrejme nie oficiálne. Ale dá sa to dokázať.

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Pokiaľ sa dieťa rozhodne, že bude bývať s druhým rodičom a tento druhý rodič podá návrh na súd na zmenu zverenia, je vysoko pravdepodobné, že súd tomuto návrhu vyhovie. Pri určovaní výšky výživného bude súd vychádzať zo všetkých preukázaných skutočností. Pokiaľ sa Vám nepodarí preukázať privyrábanie si otca dieťaťa, súd tento príjem nebude zohľadňovať. Ak ste ešte stále na rodičovskej dovolenke, súd bude vychádzať z tohto Vášho príjmu. Súdy obyčajne zohľadňujú aj príjem manžela povinného rodiča (v tomto prípade príjem Vášho manžela), pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti. Taktiež sa zohľadňuje, že máte ďalšiu vyživovaciu povinnosť.

Otázka: Bol mi zadržaný vodičský preukaz za neplatenie výživného. Po zaplatení dlžneho výživného (teraz platím už len bežné výživné) som žiadal od exekútora príkaz na vrátanie vodičského preukazu, ale on mi povedal, že exekútor vydá príkaz na vrátenie len na povolenie oprávnenej osoby, t.j.exmanželky. Aká je vlastne pravda? Naozaj musí len exmanželka povoliť príkaz na vrátenie vodičského preukazu alebo môže ho vydať aj exekútor?

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Podľa § 179a ods. 4 Exekučného poriadku platí, že ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného. Príkaz teda vydáva exekútor. Exekútor vo Vašom prípade pravdepodobne nemá doklad o tom, že ste uhradili a uhrádzate výživné manželke. Odporúčam Vám preto zosumarizovať všetky doklady o úhradách exekučne vymáhaného výživného a zaslať to exekútorovi spolu so žiadosťou o vydanie príkazu na vrátenie vodičského preukazu.

Otázka: Prosim vas o radu co s touto situaciou. Moja matka bola neverna mojmu otcovi, ktory ma vychovaval. Tak som sa narodil ja a biologicky otec o mna do dnesnej doby nejavi zaujem. Mam 31 rokov, som invalid, chory, a nedokazem si na seba zarobit. Okrem toho nemam vlastne byvanie – byvam s matkou a bratom a musim platit uvery. Podla paragrafu 77 zakona o rodine asi mam moznost po urceni otcovstva na sude pomocou skusky DNA. Kolko stoja skusky a ci ich sud povoli, zistit prave otcovstvo a nasledne do lehoty troch rokov poziadat o vyzivne od biologickeho otca. Avsak ten uz je starobny dochodca. Jednoducho chcem sa dozvediet, kto je moj biootec a ci mam narok od neho ziadat v takom veku 31 vyzivne? Prosim o rady, ako mam postupovat.

Odpovedá JUDr. Milan Ficek:  Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa (hoci je plnoleté). Podľa § 96 zákona o rodine platí, že ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva. Prvou podmienkou je teda podanie návrhu, či je podanie návrhu na zapretie otcovstva prípustné. Až potom môžete podať návrh na zapretie otcovstva. Žalobu podáte proti rodičovi uvedenému v rodnom liste. Následne sa určí otcovstvo na základe DNA testov, na základe Vášho návrhu. To či máte nárok na výživné vo veku 31 rokov posúdi súd. Pokiaľ objektívne nie ste schopný sám o seba sa postarať, obaja rodičia sú povinní sa o Vás postarať. Súd bude skúmať Vaše príjmy a náklady, ako aj príjmy a náklady oboch rodičov, bude porovnávať životnú úroveň.

Otázka: Môžete mi prosím poradiť, akým spôsobom mám postupovať? Môj problém spočíva v tom, že otec mojich troch detí si odpykáva trest odňatia slobody za neplatenie výživného na dieťa so svojou prvou manželkou. Teraz zostali bez výživného aj moje tri deti (dovtedy neplatil na jedno, teraz neplatí na štyri, pretože stále nie je zaradený na žiadnu prácu v ústave na výkon väzby). Ja žijem s tromi deťmi iba z mojej materskej a preto sa chcem spýtať, či mám nárok na nejaké náhradné výživné od štátu. Bola som sa na to pýtať na úrade práce, soc.vecí a rodiny a tam mi povedali, že jediný možný spôsob je postupovať cez exekútora (ale to by otcovi mojich detí ešte viac poškodilo, nakoľko teraz nemá absolútne žiadny príjem, tak ako môže platiť???). Existuje aj nejaký iný spôsob, ako sa dostať k výživnému? (myslím, či to ide aj bez toho, aby bolo na neho podané trestné oznámenie – lebo akonáhle sa to začne riešiť exekútorom, tak úrad práce podáva trestné oznámenie na neplatiča). Štát by mal predsa ochraňovať záujmy maloletých detí a zabezpečiť im primeranú životnú úroveň a teraz sa mi veľmi nezdá, že sa postupovalo v záujme mojich detí. (materskú budem poberať iba do oktobra, potom mi zostane iba rodičovský príspevok, teda suma okolo 190 eur a z toho sa predsa vyžiť nedá)

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy platí: Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky: neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak: si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine, priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima. Štát Vám teda neposkytne náhradné výživné, pokiaľ vec nebude riešená v exekučnom konaní. Je to zákonná podmienka a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ju musí dodržiavať.

Otázka: Som rozvedeny, dcera je zverena do opatery ex manzelke. Dcera stravi cele prazdniny u starych rodicov. Chcem sa opytat ci by malo nejake pravne nasledky keby som ex manzelke neposlal vyzivne, ale poukazal ich na ucet starych rodicov – teda mojich rodicov. Keby som ich poslal ex manzelke, viem, ze dcera by z toho vyzivneho nemala ziadny osoh. Podotykam vyzivne pravidelne a vcas platim, s tym nemam problem, len si myslim keby som ich poslal starym rodicom, dcera by z toho mala vacsi osoh.

Odpovedá JUDr. Milan Ficek: Pokiaľ by ste poslali výživné na účet starých rodičov, nesplnili by ste si súdom určenú povinnosť. V rozsudku, ktorým sa určilo výživné máte určite napísané, že výživné máte platiť „k rukám matky“ alebo „na účet matky“. Potom by ste platili výživné počas leta 2 x, nakoľko by matka mohla požadovať uhradiť výživné za toto obdobie. Námietkou, že ste zaplatili výživné na účet starých rodičov, by ste neuspeli.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Ďalšie články

Tipy ako pomôcť deťom rozpoznávať a zvládať svoje emócie a rozvíjať ich emocionálnu inteligenciu

Emocionálna inteligencia (EQ) je súbor zručností, ktoré nám umožňujú vnímať, chápať a zvládať vlastné emócie a emócie druhých. Prečo je dôležité budovať EQ u detí? U...

Prečo je dojčenie najlepšia voľba a ako na to?

Dojčenie je nielen prirodzený spôsob výživy pre novorodeniatka, ale aj dôležitý moment pre väzbu medzi matkou a dieťaťom. Okrem toho má dojčenie mnoho ďalších...

Buduje dobré vzťahy medzi súrodencami vďaka veselej atmosfére. Ako na to?

Smiech je liek a rodina s humorom je šťastná rodina. To je motto, ktoré by si mala zapamätať každá domácnosť s deťmi. Humor a...

Pestovanie exotického ovocia v domácich podmienkach a ich využitie v kuchyne

Pestovanie exotického ovocia v našich podmienkach sa stáva čoraz viac obľúbenejšou aktivitou nielen pre mnohých pestovateľov, ale aj pre kulinárov, ktorí milujú netradičnúj kuchyňu....