Učíme saOnline diktáty na mäkké a tvrdé i/y, pre ZŠ aj SŠ

Online diktáty na mäkké a tvrdé i/y, pre ZŠ aj SŠ

Pripravili sme pre vás diktát pre žiakov 5. ročníka ZŠ, úlohou žiakov je doplniť chýbajúce i/í alebo  y/ý. Diktát je zameraný na písanie i po mäkkých spoluhláskach a na písanie i/y v jednotnom a množnom čísle. Je nenáročný a rýchlo si overíte, ako je na tom vaše dieťa s vedomosťami z tejto oblasti.

Peter je hladn…, ale Vlado ešte hladnejš… Kto je smel… a kto je smelš….? Vy ste unaven…., ale m… sme unavenejš…. Najlepš… z nich pôjdu do Tatier. Múdr… veľa vie, ale múdrejš… ustúpi. Kto je dobr… a kto zl….? Kto je lepš… a kto je horš….? Títo chlapi sú vysok…. a tamtí sú ešte vyšš…. Predávajte iba kvalitn… tovar!

Správne odpovede:

...

Peter je hladný, ale Vlado ešte hladnejší. Kto je smelý a kto je smelší? Vy ste unavení, ale my sme unavenejší. Najlepší z nich pôjdu do Tatier. Múdry veľa vie, ale múdrejšíustúpi. Kto je dobrý a kto zlý? Kto je lepší a kto je horší? Títo chlapi sú vysokí a tamtí sú ešte vyšší. Predávajte iba kvalitný tovar!

Diktáty na vybrané slová II

Poznáte to: diktátov na vybrané slová nie je nikdy dosť. Práve mäkké a tvrdé i/y robia našim školákom najviac problémov. Keďže sa však podľa našich jazykovedcov tvrdé y rušiť nebude, nepomôže nič iné, len pravidelný tréning. Tu je niekoľko diktátov:

Diktát č. 1 – doplňte mäkké a tvrdé i/y:

P_lka na železo sa zlomila. Koč zv_ril prach na ceste. Zav_janie vlkov sa oz_valo dol_nou. Vodiči nemajú z_mu rad_, pretože sa môže šm_kať aj na asfaltov_ch cestách. S chuťou zahr_zol do čerstvého taveného s_ra. Na slovo striga nemohol vymyslieť rým. Z bútľavého stromu vyletel veľký v_r. Str_ko si pochutnával na škor_cových a ríbezľov_ch koláčoch. Hovädzí dob_tok sa voľne pásol na lúke. M_lá hlásateľka poz_vala všetk_ deti pozrieť si rozprávku. Deravú strechu opravovali dvaja pokr_vači. Z veľkého kotla s_čala para. Br_ndzové halušky sú naš_m národným jedlom. Po b_tke obidvaja nezbedn_ci kr_vali. Ťažko si vydob_li slobodu. V Taliansku navštívila aj hlavné mesto R_m.

Správne odpovede:

Pílka na železo sa zlomila. Koč zvíril prach na ceste. Zavýjanie vlkov sa ozývalo dolinou. Vodiči nemajú zimu radi, pretože sa môže šmýkať aj na asfaltových cestách.

S chuťou zahryzol do čerstvého taveného syra. Na slovo striga nemohol vymyslieť rým. Z bútľavého stromu vyletel veľký výr. Strýko si pochutnával na škoricových a ríbezľových koláčoch.

Hovädzí dobytok sa voľne pásol na lúke. Milá hlásateľka pozývala všetky deti pozrieť si rozprávku. Deravú strechu opravovali dvaja pokrývači. Z veľkého kotla syčala para. Bryndzové halušky sú naším národným jedlom. Po bitke obidvaja nezbedníci krívali. Ťažko si vydobyli slobodu. V Taliansku navštívila aj hlavné mesto Rím.

Ovládate slovenčinu? Vyskúšajte si obludnozverský diktát

Medzi inšpektormi Štátnej školskej inšpekcie dodnes koluje tvz. „obludnozverský“ diktát, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvorila učiteľka strednej školy pre žiačku, čo si chcela opraviť koncoročnú päťku zo slovenčiny na štvorku. Diktát je náročný, často aj mnohí vysokoškolsky vzdelaní ľudia v ňom urobia niekoľko chýb.

Diktát bol vytvorený vyslovene s cieľom, aby učiteľka žiačku nachytala. Vôbec nedodržala hlavné zássady pri tvorbe diktátu. V prípade diktátu by totiž podľa učebných osnov má ísť vždy o súvislý text, napríklad časť novinového článku alebo príbehu z knihy, ale nie hromadenie gramatických javov, chytákov a výnimiek, ako je tomu v tomto diktáte,“ tvrdí Ľuboš Tužinský zo Štátnej školskej inšpekcie. Ako dodáva, nebolo navyše rešpektované, že žiačka si chce opraviť päťku na štvorku a teda by mala dostať jednoduchší diktát. Učiteľka sa obhajovala slovami, že žiačka je študentkou strednej školy a teda náročnosť diktátu je namieste. Aj tak však školská inšpekcia výsledok opravnej skúšky, ktorej súčasťou bol aj diktát, neuznala a skúšku robila žiačka znova, a to za prítomnosti inšpekcie. Napokon ju aj zvládla.

Hoci kedysi bol diktátom Tužinský vyslovene pobúrený, dnes ho už používa aj ako humorný artefakt. Často ho dáva známym, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, pričom im dovolí používať aj slovník slovenského jazyka. „Vždy urobia chyby, väčšinou štyri,“ smeje sa. Dokonca uzatvára aj stávky, či ho niekto dokáže napísať bez chýb. Zatiaľ vždy vyhral.

Ako ste na tom so slovenčinou vy alebo vaša ratolesť? Trúfnete si na obludnozverský diktát? Je tu práve pre vás! Povedzte niekomu, nech vám nadiktuje uvedený text (nečítajte si ho predtým!) a potom si už len skontroluje podľa originálu gramatické chyby. Držíme vám palce!

DIKTÁT

Matkiným príbuzným z Břeclavi sme odkázali, že ich matkini bratia navštívia niekedy v júli. Levy, hyeny a tigre sú nebezpečné zvery. Na kŕmenie hydiny sa zužitkúvajú rozličné zmesi a prímesi. Kde-tu na rybníkoch už vidieť divé husi a zavše sa ozve aj hlas sluky. Z levích klietok sa ozval príkry zvuk. V triede máme štyri Andrey. Urodilo sa nám veľa mrkvy, reďkvi a cvikly. Múdrym ľuďom nechýba skromnosť. V januári sú večery chladné. Tri psy sa potulujú po chotári. Keď učiteľka odišla, zostali deti v triede samy. Sused prijal pri oslave svojich sedemdesiatych siedmych narodenín blahoželanie od ôsmich vnúčat v modernom hoteli. Po chutnej večeri pozorujem na oblohe myriady hviezd. Obrázok má dve osi súmernosti.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Ďalšie články

5 skvelých tipov, ako ochrániť vlhké priestory pred plesňou

Kúpeľne a pivnice sú miesta s ideálnymi podmienkami na rast všetkých druhov plesní. Pleseň v kúpeľni, ale aj na ostatných vlhkých miestach vášho domu,...

Chváľte a povzbudzujte súrodencov, keď sa k sebe správajú milo a ústretovo

Súrodenecké vzťahy sú jedným z najdôležitejších a najvplyvnejších vzťahov v živote dieťaťa. Pozitívne interakcie medzi súrodencami môžu výrazne prispieť k ich emocionálnemu a sociálnemu...

Tipy ako pomôcť deťom rozpoznávať a zvládať svoje emócie a rozvíjať ich emocionálnu inteligenciu

Emocionálna inteligencia (EQ) je súbor zručností, ktoré nám umožňujú vnímať, chápať a zvládať vlastné emócie a emócie druhých. Prečo je dôležité budovať EQ u detí? U...

Prečo je dojčenie najlepšia voľba a ako na to?

Dojčenie je nielen prirodzený spôsob výživy pre novorodeniatka, ale aj dôležitý moment pre väzbu medzi matkou a dieťaťom. Okrem toho má dojčenie mnoho ďalších...