Pripravili sme pre vás diktát pre žiakov 5. ročníka ZŠ, úlohou žiakov je doplniť chýbajúce i/í alebo  y/ý. Diktát je zameraný na písanie i po mäkkých spoluhláskach a na písanie i/y v jednotnom a množnom čísle. Je nenáročný a rýchlo si overíte, ako je na tom vaše dieťa s vedomosťami z tejto oblasti.

Peter je hladn…, ale Vlado ešte hladnejš… Kto je smel… a kto je smelš….? Vy ste unaven…., ale m… sme unavenejš…. Najlepš… z nich pôjdu do Tatier. Múdr… veľa vie, ale múdrejš… ustúpi. Kto je dobr… a kto zl….? Kto je lepš… a kto je horš….? Títo chlapi sú vysok…. a tamtí sú ešte vyšš…. Predávajte iba kvalitn… tovar!

Správne odpovede:

Peter je hladný, ale Vlado ešte hladnejší. Kto je smelý a kto je smelší? Vy ste unavení, ale my sme unavenejší. Najlepší z nich pôjdu do Tatier. Múdry veľa vie, ale múdrejšíustúpi. Kto je dobrý a kto zlý? Kto je lepší a kto je horší? Títo chlapi sú vysokí a tamtí sú ešte vyšší. Predávajte iba kvalitný tovar!

Money and Credit cards Policy

prerodicov.sk supports and endorses monetary policy to know your client. We accept credit cards, but first read the review on the site https://ccreviews.to. Fake IDs are not allowed and can only be bought on idgod. prerodicov.sk team.