Osemročné dieťa väčšinou prejavuje veľkú chuť do života – svoju energiusústredí na zdokonaľovanie schopností, prehlbovanie vedomostí a poznatkov. V tomto veku má tiež tendenciu prejavovať samostatnosť a chce sa samo rozhodovať, s kým sa bude kamarátiť.

Už väčšinou dokáže:

• sčítať a odčítať, násobiť a deliť
• chápať perspektívu (tiene, vzdialenosť, tvary)
• chápať gramatické pravidlá a riadiť sa nimi pri rozprávaní aj písaní
• rozumieť pokynom, ktoré vyžadujú postupné plnenie viacerých po sebe nasledujúcich úloh
• chápať skutočnosť, že niektoré deti majú na niektoré veci väčšie nadanie, a že nemôže byť zákonite každý vo všetkom prvý (či najlepší)

Stravovanie:

• osemročné dieťa sa s jedlom niekedy ponáhľa, aby sa už mohlo venovať inej činnosti
• rado skúša nové jedlá a je hrdé na to, že sa už vie správať pri stole

Náš tip:

• obstarajte dieťaťu hry, pri ktorých je třeba rozvíjať určitú stratégiu (dámu, domino, kartové a počítačové hry – na tie však pozor! Je nutné korigovať, aby pri nich dieťa netrávilo príliš veľa času)
• nezabudnite sedavé aktivity vyvážiť pohybom – vhodné sú také aktivity, ktoré rozvíjajú silu a rýchlosť
• naďalej podporujte jeho tvorivosť, obstarajte mu napr. lacnejší fotoaparát
• zapájajte dieťa stále do varenia a pečenia, aby si mohlo ujasňovať rôzne postupy

Money and Credit cards Policy

prerodicov.sk supports and endorses monetary policy to know your client. We accept credit cards, but first read the review on the site https://ccreviews.to. Fake IDs are not allowed and can only be bought on idgod. prerodicov.sk team.