Menu

Diktát na mäkké a tvrdé i/y, pre 5. - 6. ročník ZŠ

Pripravili sme pre vás diktát pre žiakov 5. ročníka ZŠ, úlohou žiakov je doplniť chýbajúce i/í alebo  y/ý. Diktát je zameraný na písanie i po mäkkých spoluhláskach a na písanie i/y v jednotnom a množnom čísle. Je nenáročný a rýchlo si overíte, ako je na tom vaše dieťa s vedomosťami z tejto oblasti.

Peter je hladn..., ale Vlado ešte hladnejš... Kto je smel... a kto je smelš....? Vy ste unaven...., ale m... sme unavenejš.... Najlepš... z nich pôjdu do Tatier. Múdr... veľa vie, ale múdrejš... ustúpi. Kto je dobr... a kto zl....? Kto je lepš... a kto je horš....? Títo chlapi sú vysok.... a tamtí sú ešte vyšš.... Predávajte iba kvalitn... tovar!

Správne odpovede:

Peter je hladný, ale Vlado ešte hladnejší. Kto je smelý a kto je smelší? Vy ste unavení, ale my sme unavenejší. Najlepší z nich pôjdu do Tatier. Múdry veľa vie, ale múdrejší ustúpi. Kto je dobrý a kto zlý? Kto je lepší a kto je horší? Títo chlapi sú vysokí a tamtí sú ešte vyšší. Predávajte iba kvalitný tovar!

Naposledy zmenenéštvrtok, 26 júl 2012 17:41

Komentujte

0
s podmienkami použitia.

Komentujúci

návrat hore